Tâm sự của TTS Lê Thị Hà Thương đang làm việc pizza2

Bức thư của bạn TTS Lê Thị Hà Thương đang làm việc pizza 2 tại Nhật Bản Công ty  Ngày 14.9.2015 Công ty có nhận được bức từ gửi qua facebook bạn Lê Thị Hà Thương do thời gian rất bận rộn nên bạn chỉ dành được vài phút để viết lên những tâm sự của mình về cuộc sống, điều kiện làm việc, chế độ tại nghiệp...

Cảm ơn em Nguyễn Thị Quỳnh đoàn pizza 2 góp ý kiến về Cty

KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH TU NGHIỆP SINH VÀ DU HỌC                    Kính gửi : Ban Giám đốc & Phòng đào tạo công tác học sinh Phòng hợp tác lao động Công ty            Nhằm mục tiêu hướng tới học viên thông qua các chương trình XKLD & Du học sinh tại Công ty chúng tôi đưa ra bài test để nhằm để...

Ý kiến học viên nguyễn thị trầm tại công ty

KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH TU NGHIỆP SINH VÀ DU HỌC                    Kính gửi : Ban Giám đốc & Phòng đào tạo công tác học sinh Phòng hợp tác lao động Công ty            Nhằm mục tiêu hướng tới học viên thông qua các chương trình XKLD & Du học sinh tại Công ty chúng tôi đưa ra bài test để nhằm để...

Lời nhận xét của Thanh về công ty

KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH TU NGHIỆP SINH VÀ DU HỌC                    Kính gửi : Ban Giám đốc & Phòng đào tạo công tác học sinh Phòng hợp tác lao động Công ty            Nhằm mục tiêu hướng tới học viên thông qua các chương trình XKLD & Du học sinh tại Công ty chúng tôi đưa ra bài test để nhằm để...

Ý kiến của bạn bùi thị loan về công ty

KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH TU NGHIỆP SINH VÀ DU HỌC                    Kính gửi : Ban Giám đốc & Phòng đào tạo công tác học sinh Phòng hợp tác lao động Công ty            Nhằm mục tiêu hướng tới học viên thông qua các chương trình XKLD & Du học sinh tại Công ty chúng tôi đưa ra bài test để nhằm để...
xuat khau lao dong