Đơn hàng lắp ráp linh kiện điện tử thi tuyển tháng 9.2017

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ THI TUYỂN THÁNG 9.2017

Được sự ủy quyền của Bộ Lao Động Thương Binh & Xã Hội – Công ty xuất khẩu lao động uy tín – Phòng Nhật Bản thông báo chương trình xuất khẩu lao động Nhật Bản 2017, yêu cầu tuyển lao động từ khắp cả nước với độ tuổi từ 18- 35 tham gia chương trình thực tập sinh có thời hạn tại Nhật Bản

Hằng năm công ty chúng tôi tuyển hơn 1 nghìn lao động hiện đang làm việc tại Nhật Bản có việc làm ổn định và thu nhập cao từ 26 -35 triệu/tháng.

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG

Stt HẠNG MỤC NỘI DUNG
1 Tên công ty tiếp nhận Công ty cổ phần H***
2 Địa điểm làm việc: Tình ĨVVATE
3 Ngành nghề xin VISA: LẮp ráp thiết bi điện tử
4 Tên vả nội dung cv cụ thề: Lẳp ráp thiết bị điện tủ
5 Điều kiện tuyển dụng: Số TTS cần tuyển:…. 3……. số lượng tham gia tuyển:………………. 9

Nam □ Nữ 0 Nam □ Nừ □

  1 Độ tuồi Từ 19 đển 30 tuổi
2. Trình độ: Thể lực tốt, chảm chi, có thể sinh sổng tập thể, tuân thù các quy tẳc cùa còng ty
3. Tay nghề: Không yêu cẩu kinh nghiệm
4. Yêu cầu khác Thị lực: từ 7/10 trờ lcn ;Thc lực: Tốt
Thuận tay: Phải 0 Trải □ j Hút thuốc: CóD Không 0
Tinh trạng hôn nhần ị Đã KH GD Chưa KH 0

—– ………………….  -…. 1……………….. –                    , , …

5. Ycu cầu đặc biệt: Tốt nghtệp cấp 3 trờ lẻn , cao I55cm trở lèn

Không tiểp nhàn những bạn dà từng trúng tuyền đơn hảng, đà nộp hõ sơ xin VISA sang Nhật thông qua các công ty phai cữ khác.< Lưu ý : những bạn dã từng nôp hồ sơ xin VISA bèn Nhật thòng qua các còng ty phái củ kbác nêu có tham gia- có trúng tuyển xin lai VISA lẩn nừa thi cục quàn li xuất nhập cành bén Nhật cũn« si không cho V1SA>

6 Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn trực tiếp
7 Tiền lirorag cơ bàn: Lương cơ bàn: 124,117 JPY Thực Lĩnh: 97,107 JPY (chưa tinh làm thêm)
8 Trợ cấp đào tạo tháng dầu 50,000JPY
9 Bào hiểm xã hội, thân thể, báo hiếm thất nghiên: Theo luật pháp Nhặt Bản quy định
10 Ngày dự kiến nhập cinh : Tháng 3/ 2018
11 Thời gian dự kiến thi tuyền Ngày 9 tháng 9 nám 2017
11 Yêu cầu phối họrp thực hiện (Các phòng/BỘ phận phải nắm rỏ và chấp hành )
Stt Công việc Thời hf n nhải hoàn Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form • Danh sách. 31/8/2017 Phòng Tuvcn dựng
2 Check Form tiền cử (test IQ + tav nghe) 31/8/2017 Phòng K)cm soát
3 Gửi List và Form cho dối tác 1/9/2017 Phòng thị trường NB
4 Kiềm tra laj TTS trước thi tuyển it nhất 03 neàv. 6/9/2017 Phòng thị trưởng NB
5 Cản dặn nhảc nhở TTS tnrớc thi tuvển ít nhắt 02 n«àv 7/9/2017 Dào tạo + Tuycn dung + PTTT
 

 

Người lập

 

Trưởng phòng

 

Tổng vụ

 

 

[table id=5 /]

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Leave a Reply

xuat khau lao dong