Thông báo tư cách lưu trú và lịch bay các đơn thi tuyển tháng 3

Thông báo danh sách các bạn lao động đã có tư cách lưu trú và lịch bay trong tháng 9.2016

[table id=1 /]

1: Danh sách các đơn hàng đã có tư cách lưu trú

2: Lịch bay dự kiến vào ngày 5.9.2016 các các cán bộ tập trung hướng dẫn cho lao động về hàng ký gửi và hàng xách tay quy định về hàng hóa được mang lên sân bay

Xem thêm:  Đơn hàng mới xkld Nhật Bản 2016

[table id=5 /]

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Leave a Reply

xuat khau lao dong