Ngày 16/9/2015 cty tổ chức thi tuyển nông nghiệp

Ngày 16/9/2015 Tổng Công ty Lâm Nghiệp Việt Nam tổ chức thi tuyển đơn hàng nông nghiệp

Đơn hàng nông nghiệp tại Công ty thương xuyên tổ chức thi tuyển với nhiều ứng viên tham gia thi tuyển

Đơn hàng thi tuyển: Nông nghiệp trồng rau sạch nghiệp đoàn KANKURI

Đại điện phỏng vấn lao động : Bác Ô

Nơi làm việc : TOKYO

Hình thức phỏng vấn : Phỏng vấn qua skype

Nội dung thi tuyển :Thi gắp đậu tương bằng đữa, buộc giây, cắt giấy.

Sau đây là một số hình ảnh phỏng vấn đơn hàng nông nghiệp qua skype

Nghi lễ chào hỏi trước khi vào phỏng vấn

Ứng viên được hướng dẫn cách thức thi tuyển gắp đậu

Kiểm tra bàn tay sau khi hoàn thành xong phần thi

Phần thi thắt nút dây

Phần thi vẽ bàn tay lên giấy và cắt hình ảnh lòng bàn tay

Ứng viên hoàn thành đầu tiên

Các ứng viên chuẩn bị vào phòng tuyển dụng

Phòng đào tạo hướng dẫn hình thức thi tuyển

Hình thức thi tuyển gắp đậu : Các nghiệp đoàn Nhật Bản muốn tìm cho mình một ứng viên có bàn tay khéo leo, hoạt bạt, nhanh nhẹn.

Hình thức thi tuyển cắt giấy : Để tìm ra ứng viên khéo leo cận thận chi tiết trong công việc.

Hình thức thi buộc dây : Tìm ra ứng viên khéo tay chăm chỉ thể hiện tính kiên trì.

Kết thúc vòng tuyển dụng : Đa số các bạn TTS hoàn thành tốt phần thi của mình 10 ứng viên tham gia thi tuyển nghiệp đoàn lấy 3 TTS đi làm việc tại Nghiệp Đoàn. Một số bạn cam thấy không tự tin, run rẫy khi vào thi tuyển.

Lưu ý : Để đạt trúng tuyển cao thì các bạn nên rèn luyện cho mình một tác phong phỏng vấn của người Nhật, tự tin vào phần thi của mình, rèn luyện tốt khả năng phỏng vấn trước đám đông.

Chúc các bạn cố kết quả cao trong phần thi của mình, những bạn không trúng tuyển thì cố gắng thi tuyển các đợt tới tại Công ty.

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Leave a Reply

xuat khau lao dong