Đơn hàng may thi tuyển tháng 7 lương 14.2 man

Thông báo đơn hàng tuyển thợ may đi nhật lương cao không cần cọc chống trốn thi tuyển tháng 7.2016

Công ty traum Gmas thông báo tuyển lao động may lương cơ bản 29 tr chưa bao gồm làm thêm

[table id=1 /]

Xem thêm : Đơn hàng mới xkld Nhật Bản

mui-ten31Hình ảnh hoạt động công ty

[table id=5 /]

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Leave a Reply

xuat khau lao dong