Đơn hàng đúc kim loại thi tuyển tháng 7.2016

Công ty Gmas  – Traum thông bao đơn hàng tuyển lao động phổ thông đi làm có thời hạn 3 năm về đúc kim loại như sau

[table id=1 /]

[table id=5 /]

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Leave a Reply

xuat khau lao dong