Địa chỉ đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

THÔNG TIN ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC 

   Nhằm hỗ trợ cho người cứ trú, sinh viên, công dân người Việt Nam đang làm tại Hàn quốc

Sau đây là thông tin địa chỉ, bản đồ, số điện thoại và danh sách các cán đang làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC
Địa chỉ bưu điện: 123 Bukchon-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea 110-230

Điện thoại:  720.5124/725.2487

Fax:  720.4684/739.2064

Email: vndsq@yahoo.com

Code nước:  0082

Code thành phố:  02

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam:  + 2 giờ  (GMT+9)

 

 Bản đồ hướng dẫn đường đi đến đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

ban do dai su quan viet nam o han quoc

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC

PHẠM HỮU CHÍ

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tel: (82-2)–7205124  Fax: (82–2)–7392064 

 

Nguyễn Mạnh Đông

Công sứ, Phó trưởng Cơ quan Đại diện

Tel: (82-2) – 7252487  Fax: (82-2) – 7204684 

 

PHÒNG CHÍNH TRỊ

Tel: (82-2) – 7252488/7252480/7205126  Fax: (82-2) – 7204684 

 1. Phạm Quang Anh, Bí thư thứ hai
 2. Nguyễn Đình Dũng,Bí thư thứ nhất
 3. Nguyễn Thị Bích Huệ, Bí thư thứ ba

 

PHÒNG TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG

Tel/Fax: (82-2) – 7498362

 1. Đậu Xuân Long, Tùy viên Quốc phòng
 2. Lê Hiệp Lâm, Trợ lý Tùy viên Quốc phòng

 

PHÒNG HỢP TÁC AN NINH

Tel: (82-2) – 7666876   Fax: (82-2) – 7649260

 1. Hoàng Đức Ninh, Tham tán 

 

PHÒNG CÔNG TÁC CỘNG ĐỒNG 

Tel: (82-2) – 3128576

 1. Lê Thùy Trang, Bí thư thứ nhất

 

BAN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG 

Tel: (82-2) – 3641043  Fax: (82-2) – 3641049

 1. Nguyễn Hải Nam, Tham tán 
 2. Nguyễn Như Tuấn, Bí thư thứ nhất
 3. Nguyễn Thị Kim Bình, Bí thư thứ ba 

 

VĂN PHÒNG THƯƠNG VỤ  

Tel: (82-2) – 3643661  Fax: (82-2) – 3643664

 1. Chu Thắng Trung, Tham tán
 2. Ngô Xuân Tỵ, Bí thư thứ ba

 

VĂN PHÒNG ĐẦU TƯ

Tel/ Fax: (82-2) – 737-2317

 1. Nguyễn Thị Minh Hiền, Tham tán          

 

VĂN PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tel: (82-2) – 070 – 8158 – 8065   Fax :  (82-2) – 070 – 8953 – 6698

 1. Nguyễn Văn Thưởng,Bí thư thứ nhất
 2. Nguyễn Minh Tuyến,Bí thư thứ nhất
 3. Trần Hữu Diệp,Bí thư thứ nhất
 4. Tạ Anh Tú, Bí thư thứ ba

 

PHÒNG LÃNH SỰ VÀ BẢO HỘ CÔNG DÂN

Tel: (82-2) – 7347948  Fax:  (82-2) – 7382317 

 1. Dương Chính Chức, Tham tán
 2. Dương Thị Ngọc Châu, Bí thư thứ nhất
 3. Trần Văn Phương, Bí thư thứ ba
 4. Bùi Phúc Long, Tùy viên

 

VĂN PHÒNG ĐẠI SỨ QUÁN

Tel: (82-2) – 7205124    Fax:  (82-2) – 7392064 

 1. Nguyễn Ái Bình, Bí thư thứ nhất
 2. Trần Xuân Thủy, Bí thư thứ ba

 

——————————

 

[table id=5 /]

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Leave a Reply

xuat khau lao dong