Địa chỉ đại sứ quán Việt Nam tại singapore

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 Đại sứ quán Việt Nam tại singapore, thông tin số diện thoại liên hệ, các cán bộ đang công tác tại đại sự quán

Địa chỉ: 10 Leedon Park, Singapore 267887

Điện thoại: 64625938 (Văn Phòng)
64625994  (Lãnh sự)
Fax:            64689863 (Văn phòng)
64625936 (Lãnh sự)
Email:        vnemb.sg@mofa.gov.vn

Website:    http://www.vietnamembassy-singapore.org/

Xem chi tiết bản đồ hướng dẫn : ban do dai su quan vietnam tại singapore

Giờ làm việc:

Thứ Hai đến thứ Sáu
8.30 am – 12.30 pm
2.30 pm – 5.30 pm

Thời gian tiếp khách lãnh sự:

Thứ Hai đến thứ Sáu
9.00 am – 12 pm: Thị thực
3 pm – 5 pm: Các công việc lãnh sự khác

 

DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO

1. Ông  NGUYỄN TIẾN MINH
ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN
ĐT: 6564625938 – Ext: 13

2. Bà NGUYỄN MINH HẰNG
THAM TÁN CÔNG SỨ

ĐT: 6581636960

3. Ông VŨ BẰNG
BÍ THƯ THỨ NHẤT (VĂN HÓA – BÁO CHÍ – CỘNG ĐỒNG)

ĐT: 6586855789

4. Ông PHAN MINH GIANG
BÍ THƯ THỨ NHẤT (VĂN PHÒNG)

ĐT: 6590287874

5. Ông  NGUYỄN CÔNG HUÂN
BÍ THƯ THỨ HAI (LÃNH SỰ)
ĐT: 6597548886

6. Bà NGUYỄN VIỆT CHI
THAM TÁN THƯƠNG MẠI

ĐT: 6596956869

7. Bà NGUYỄN THU MINH
THAM TÁN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
ĐT: 6586134686
KHẨN CẤP NGOÀI GIỜ

1. Ông VŨ BẰNG: +65 86855789

2. Ông NGUYỄN CÔNG HUÂN:  + 65 97548886

3. Ông PHAN MINH GIANG: +65 90287874

[table id=5 /]

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Leave a Reply

xuat khau lao dong