2. Đơn hàng đi xkld Nhật Bản 1 năm

Đơn hàng 1 năm dành cho nam làm đóng gói sữa siêu thị

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG 1 NĂM LÀM VỀ ĐÓNG GÓI SIÊU THỊ Đơn hàng xkld Nhật Bản 1 năm dành cho những người không muốn đi lâu dài ở bên Nhật, Hợp đồng 1 năm xem như một chuyến du lịch, khi hết hợp đồng sẽ được xí nghiệp Nhật Bản hoàn […]

Xem thêm

Đơn hàng 1 năm làm đóng gói thực phẩm siêu thị

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG 1 NĂM LÀM VỀ ĐÓNG GÓI SIÊU THỊ Đơn hàng xkld Nhật Bản 1 năm dành cho những người không muốn đi lâu dài ở bên Nhật, Hợp đồng 1 năm xem như một chuyến du lịch, khi hết hợp đồng sẽ được xí nghiệp Nhật Bản hoàn […]

Xem thêm

Đơn hàng đóng gói đi thực phẩm 1 năm cho nam thi tuyển tháng 12

Thông báo đơn hàng đóng gói thực phẩm hot dành cho nam 1 năm thi tuyển tháng 12 /2016   Thông tin chi tiết về đơn hàng đóng gói – xkld Nhật Bản 1 năm Danh mục Yêu cầu Ngành nghề tuyển dụng Đóng gói công nghiệp – Công xưởng Thơi gian làm việc 1 […]

Xem thêm

Đơn hàng 1 làm về đóng gói thực phẩm thi tuyển tháng 11.2016

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Đơn hàng xkld nhật bản 1 năm về đóng gói thực phẩm Nghiệp đoàn truyển thống  tại Công ty Nhật Bản lương thu nhập 14-16 man Hình ảnh tuyển đơn hàng  đóng gói thực phẩm Thông tin chi tiết về đơn hàng đóng gói thực phẩm  Danh mục […]

Xem thêm

Đơn hàng nội thất đi Nhật Bản thi tuyển tháng 1.2016

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG LÀM NỘI NHẤT Thời gian làm việc: 3 năm 1.Yêu cầu tuyển dụng MS: Mz209 STT Hạng mục Nội dung 1 Địa chỉ xí nghiệp tiếp nhận: OSAKA Tên xí nghiệp KABUSHIKIKAISHA TORASUTO 2 Ngành nghề xin visa: Hoàn thiện nội thất 3 Tên và nội dung CV cụ thể: Hoàn […]

Xem thêm