Tin xuất khẩu lao động nhật bản
1. Xkld Nhật Bản 2018 - Đơn Hàng mới nhất
Đơn hàng nông nghiệp trồng dâu nagashaki thi tuyển tháng 3.2018

Đơn hàng nông nghiệp trồng dâu nagashaki thi tuyển tháng 3.2018

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TRỒNG VÀ THU HOẠCH DÂU NHÀ KÍNH   Danh mục Thông tin chi tiết Tổ chức tiếp nhận Tên công ty KUNDO Người đại diện Shuzuki Nơi...

Xem thêm
Các bài viết khác:
2. Đơn hàng đi xkld Nhật Bản 1 năm
Đơn hàng 1 năm dành cho nam làm đóng gói sữa siêu thị

Đơn hàng 1 năm dành cho nam làm đóng gói sữa siêu thị

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG 1 NĂM LÀM VỀ ĐÓNG GÓI SIÊU THỊ Đơn hàng xkld Nhật Bản 1 năm dành cho những người không muốn đi lâu dài ở bên Nhật, Hợp đồng 1 năm...

Xem thêm
Các bài viết khác: