Tin xuất khẩu lao động nhật bản
2. Đơn hàng đi xkld Nhật Bản 1 năm
Đơn hàng 1 năm dành cho nam làm đóng gói sữa siêu thị

Đơn hàng 1 năm dành cho nam làm đóng gói sữa siêu thị

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG 1 NĂM LÀM VỀ ĐÓNG GÓI SIÊU THỊ Đơn hàng xkld Nhật Bản 1 năm dành cho những người không muốn đi lâu dài ở bên Nhật, Hợp đồng 1 năm...

Xem thêm
Các bài viết khác: