Giới thiệu về công ty xkld Nhật Bản traminco trường gia tmc

CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG & DU HỌC NHẬT BẢN TRAMINCO TRƯỜNG GIA TMC

  1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
  2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số doanh nghiệp: 0105740065
Đăng ký lần đầu: ngày 19 tháng 12 năm 2011
Đăng ký thay đổi lần thứ 5: ngày 27 tháng 01 năm 2015

I. Tên công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG GIA TMC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONG GIA TMC INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: TRAMINCO.,JSC

II. Địa chỉ trụ sở chính

Toà nhà A1 khu đô thi pháp vân – Quận hoàng mai – Hà Nội

III. Lĩnh vực hoạt động

  1. Xuất khẩu lao động.
  2. Tư vấn du học.
  3. Đào tạo ngoại ngữ.
  4. Đại lý vé máy bay
  5. Kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc thiết bị.
  6. Tư vấn đầu tư.
  7. Đại lý tua du lịch.
  8. Kinh doanh nhà hàng khách sạn.

3. THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

Trong quá trình xây dựng và phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty cổ phần quốc tế trường gia TMC luôn đạt mức tăng trưởng cao và ổn định. Thực hiện phương châm đa dạng hóa kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm Tổng Công ty cổ phần quốc tế trường gia TMC đã tận dụng mọi thế mạnh của mình nhằm phấn đấu xây dựng Tổng Công ty trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh của đất nước. Với tốc độ tăng trưởng nhanh, từ 20% – 25% trong những năm qua, giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận cũng như các khoản nộp ngân sách ngày càng tăng, đời sống CBCNV ngày càng được cải thiện. Thành tựu của Tổng Công ty trong những năm qua được thể hiện qua các biểu đồ tăng trưởng dưới đây:

4. HÌNH ANH HOẠT ĐỘNG

5. LIÊN HỆ

[table id=5/]

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Leave a Reply

xuat khau lao dong