Đơn hàng công xưởng chưa thi tuyển
Stt Ngành nghề Giới tính Số lượng Ngày thi tuyển Mức lương có bản Lương thực lĩnh Nơi làm việc Xem chi tiết đơn hàng
1 Điện tử Nam  10 13/1/2017
13.5Man
9.4 Man Fukui Chi tiết
2 Chế biến thực phẩm
Nam 8 15/1/2017 13Man 9 Man Fukui Chi tiết
3 Điện tử  Nữ  10  13/1/2017  14.4 Man  103.3 Man  Fukui  Chi tiết
4 Đóng gói 
 Nam  15  

5/2/2017

 13.7 Man  9 Man Saitama  Chi tiết
5  Đóng gói
 Nữ  40  10/2/2017  13Man  9 Man Saitama, Osaka, Fukuoka  Chi tiết
6 Chế biến thực phẩm
 Nữ  10  13/1/2017  13 Man  8.5 Man  Hockaido  Chi tiết
7  Làm bánh
 Nữ  5  20/1/2017  13 Man  8.9 Man  Hockaido  Chi tiết
8  Hàn tig mig

 Nam  12  14/1/2017  14 Man  9.8 Man  Chiba  Chi tiết
9  Dệt
 Nữ  1  20/1/2017  14.2 Man  8.5 Man  Saitama  Chi tiết
10  Chế biến thực phẩm
Nữ  10  27/1/2017  13.6 Man  9 Man  Hockaido  Chi Tiết

 

Kỹ sư – Kỹ thuật viên
Stt Ngành nghề Giới tính Yêu cầu  Ngày thi tuyển Mức lương có bản Lịch bay Nơi làm việc Xem chi tiết đơn hàng
1 Kỹ sư - Kỹ thuật viên 2016hot
Nam Trình độ tiếng Nhật N4 trở lên Vào 30, 15 trong tháng hot
22-30 Man
Từ 3 - 4 tháng sau phỏng vấn Tokyo, Osaka, Nagoya... Chi tiết