Đơn hàng công xưởng chưa thi tuyển
Stt Ngành nghề Giới tính Số lượng Ngày thi tuyển Mức lương có bản Lương thực lĩnh Nơi làm việc Xem chi tiết đơn hàng
1 Kiểm hàng linh kiện otohot
Nữ  15 18/12/2016 hot
13.5Man
9.4 Man~20 Triệu vnd Toyama Chi tiết
2 Đơn hàng đóng sách, xưởng inhot
Nam 15 18/12/2016 13Man

hot

9 Man Saitama Chi tiết
3 Kiểm hàng linh kiện điện tửhot
 Nữ  15  30/12/2016  14.4 Manhot  103.3 Man  Nagoya  Chi tiết
4 Đóng gói công nghiệp 1 nămhot
 Nam  4  

12/12/2016

 13.7 Manhot  9 Man Hiroshima  Chi tiết
5  Kiểm hànghot
 Nữ  3  10/12/2016  13Manhot  9 Man Aichi  Chi tiết
6 Đóng cơm hộp siêu thịhot
 Nữ  10  13/12/2016  13 Manhot  8.5 Man  Shizuoka  Chi tiết
7  Nông nghiệp làm rau nhà kính
 Nữ  5  20/8/2016  13 Man  8.9 Man  Gifu  Chi tiết
8  Ô tôhot

 Nam  8  9/12/2016  hot14 Man  8.6 Man  Chiba  Chi tiết
9  May
 Nữ  3  25/12/2016  14.2 Man  8.5 Man  Saitama  Chi tiết
10  Pizaa
Nữ  6  27/12/2016  13.6 Man  9 Man  Kyoto  Chi Tiết
Kỹ sư – Kỹ thuật viên
Stt Ngành nghề Giới tính Yêu cầu  Ngày thi tuyển Mức lương có bản Lịch bay Nơi làm việc Xem chi tiết đơn hàng
1 Kỹ sư - Kỹ thuật viên 2016hot
Nam Trình độ tiếng Nhật N4 trở lên Vào 30, 15 trong tháng hot
22-30 Man
Từ 3 - 4 tháng sau phỏng vấn Tokyo, Osaka, Nagoya... Chi tiết