Đơn hàng công xưởng chưa thi tuyển
Stt Ngành nghề Giới tính Số lượng Ngày thi tuyển Mức lương có bản Lương thực lĩnh Nơi làm việc Xem chi tiết đơn hàng
1 Đóng sách Nam  14 28/9/2018
14.2Man
9.5 Man Saitama Chi tiết
2 Linh kiện ô tô Nam 45 25/10/2018 14.2 Man 9.5 Man Aichi Chi tiết
3 Linh kiện ô tô  Nữ  40  23/10/2018  13.5 Man  9.2Man  Aichi, Osaka  Chi tiết
4 Gia công cơ khí  Nam  9  25/9/2018  13.7 Man 9.5 Man Hyogo  Chi tiết
5  Lắp rấp linh kiện điện tử
 Nữ  9  14/9/2018  15Man  10,7 Man Hiroshima  Chi tiết
6 Han co2, tig, mig  Nam  7 20/9/2018  14,5 Man  10 Man  Fuicui  Chi tiết
7 Trồng nấm nhà kính  Nữ, Nam  13  7/9/2018  13 Man  8.9 Man  Gifu  Chi tiết
8  Hàn tig mig

 Nam  12  14/9/2018  14 Man  9.8 Man  Chiba  Chi tiết
9  Hàn bán tự động 
 Nam  3  25/9/2018  14.2 Man  8.5 Man  Aichi ken  Chi tiết
10  Chế biến thủy sản
Nữ, Nam    4/9/2018  13.6 Man  9 Man  Hockaido  Chi Tiết

 

Kỹ sư – Kỹ thuật viên
Tên đơn hàng  Số Lượng Giới tính Yêu cầu  Ngày thi tuyển Mức lương có bản Lịch bay Nơi làm việc Xem chi tiết đơn hàng
Vận hành máy tiện cnc, chế tạo máy 25 kỹ sư cơ khí, kỹ xây dựnghot
Nam không yêu cầu tiếng 20.7.2018 hot
22-30 Man
Từ 3 - 4 tháng sau phỏng vấn Osaka Chi tiết