Đơn hàng công xưởng chưa thi tuyển
Stt Ngành nghề Giới tính Số lượng Ngày thi tuyển Mức lương có bản Lương thực lĩnh Nơi làm việc Xem chi tiết đơn hàng
1 Lắp ráp linh kiện ô tô Nam  17 4/11/2017
14.2Man
9Man Hiroshima Chi tiết
2 Đóng sách Nam 23 25/11/2017 14.2 Man 9.5 Man Saitama Chi tiết
3 Cơm hộp   Nữ  40  21/11/2017  13.5 Man  9.2Man  Niigata  Chi tiết
4 Chế biến thực phẩm Piza  Nữ  6  

25/11/2017

 12.7 Man 8.7 Man Kyoto  Chi tiết
5  Điện tử
 Nữ  6  5/11/2017  15Man  10 Man Kyoto  Chi tiết
6 Han co2, tig, mig  Nam  7  14/11/2017  14,5 Man  10 Man  Fuicui  Chi tiết
7 Trồng nấm nhà kính  Nữ, Nam  13  7/11/2017  13 Man  8.9 Man  Gifu  Chi tiết
8  Hàn tig mig

 Nam  12  14/11/2017  14 Man  9.8 Man  Chiba  Chi tiết
9  Hàn bán tự động 
 Nam  3  25/11/2017  14.2 Man  8.5 Man  Aichi ken  Chi tiết
10  Chế biến thủy sản
Nữ, Nam    4/11/2017  13.6 Man  9 Man  Hockaido  Chi Tiết

 

Kỹ sư – Kỹ thuật viên
Tên đơn hàng  Số Lượng Giới tính Yêu cầu  Ngày thi tuyển Mức lương có bản Lịch bay Nơi làm việc Xem chi tiết đơn hàng
Vận hành máy đúc nhựa 5 kỹ sư cơ khíhot
Nam Trình độ tiếng Nhật N4 trở lên 20.7.2017 hot
22-30 Man
Từ 3 - 4 tháng sau phỏng vấn MIE Chi tiết