Đơn hàng công xưởng chưa thi tuyển
Stt Ngành nghề Giới tính Số lượng Ngày thi tuyển Mức lương có bản Lương thực lĩnh Nơi làm việc Xem chi tiết đơn hàng
1 Hàn tig mig hot
Nam  5 12/8/2016 hot
14.2Man
9 Man~20 Triệu vnd Chiba Chi tiết
2 Chế biến thủy sảnhot
Nữ 6 21/7/2016 13Man

hot

8.3 Man Shizuoka Chi tiết
3 Đóng gói thực phẩmhot
 Nữ   60  6/8/2016  13.7 Manhot  8.5 Man  Saitama  Chi tiết
4 Chế biến thủy sảnhot
 Nữ  8  25/7/2016  13.6 Manhot  9 Man Kanagawa  Chi tiết
5  Chế biến thủy sản không gia nhiệthot
 Nam  6  20/7/2016  14.6 Manhot  9.6 Man Chiba  Chi tiết
6  Hàn Tigmig
 Nam  5  20/7/2016  14.6 Manhot  9.2 Man  Chiba  Chi tiết
7  Dập kim loại
 Nam  6  20/7/2016  13 Man  8.9 Man  Gifu  Chi tiết
8  Nông nghiệphot

 Nam  4  14/5/2016  hot14 Man  8.6 Man  Chiba  Chi tiết
9  May
 Nữ  3  13/5/2016  14.2 Man  8.5 Man  Saitama  Chi tiết
10  Pizaa
Nữ  6  27/7/2016  13.6 Man  9 Man  Kyoto  Chi Tiết
Kỹ sư – Kỹ thuật viên
Stt Ngành nghề Giới tính Yêu cầu  Ngày thi tuyển Mức lương có bản Lịch bay Nơi làm việc Xem chi tiết đơn hàng
1 Kỹ sư - Kỹ thuật viên 2016hot
Nam Trình độ tiếng Nhật N4 trở lên Vào 30, 15 trong tháng hot
22-30 Man
Từ 3 - 4 tháng sau phỏng vấn Tokyo, Osaka, Nagoya... Chi tiết