Đơn hàng công xưởng chưa thi tuyển
Stt Ngành nghề Giới tính Số lượng Ngày thi tuyển Mức lương có bản Lương thực lĩnh Nơi làm việc Xem chi tiết đơn hàng
1 Chế biến thực phẩm Cơm hộp hot
Nữ  40 5/11/2016 hot
13.5Man
9.4 Man~20 Triệu vnd Niigata Chi tiết
2 Đơn hàng đóng sách, xưởng inhot
Nam 30 4/11/2016 13Man

hot

9 Man Saitama Chi tiết
3 chế biến thực thực phẩmhot
 Nữ   15  4/11/2016  13.6 Manhot  9.6 Man  Iwate  Chi tiết
4 Điện tửhot
 Nam  5  

7/11/2016

 13.3 Manhot  8.5 Man Chiba  Chi tiết
5  Nông nghiệp nhà kínhhot
 Nữ  3  21/9/2016  13Manhot  9 Man Tochighi  Chi tiết
6  Đơn hàng làm nhựa đườnghot
 Nam  6  24/9/2016  13.6 Manhot  9 Man  Nara  Chi tiết
7  Nông nghiệp làm rau nhà kính
 Nữ  5  20/8/2016  13 Man  8.9 Man  Gifu  Chi tiết
8  Nông nghiệphot

 Nam  4  14/5/2016  hot14 Man  8.6 Man  Chiba  Chi tiết
9  May
 Nữ  3  13/5/2016  14.2 Man  8.5 Man  Saitama  Chi tiết
10  Pizaa
Nữ  6  27/7/2016  13.6 Man  9 Man  Kyoto  Chi Tiết
Kỹ sư – Kỹ thuật viên
Stt Ngành nghề Giới tính Yêu cầu  Ngày thi tuyển Mức lương có bản Lịch bay Nơi làm việc Xem chi tiết đơn hàng
1 Kỹ sư - Kỹ thuật viên 2016hot
Nam Trình độ tiếng Nhật N4 trở lên Vào 30, 15 trong tháng hot
22-30 Man
Từ 3 - 4 tháng sau phỏng vấn Tokyo, Osaka, Nagoya... Chi tiết