Đơn hàng công xưởng chưa thi tuyển
Stt Ngành nghề Giới tính Số lượng Ngày thi tuyển Mức lương có bản Lương thực lĩnh Nơi làm việc Xem chi tiết đơn hàng
1 Đơn hàng đúc kim loại hot
Nam 15/7/2016 hot
12.9 Man
9 Man~19 Triệu vnd Saitama Chi tiết
2 Kiểm hàng linh kiện điện tửhot
10 Nữ, 4 Nam 14 21/6/2016 13Man

hot

8.9 Man Shizuoka Chi tiết
3 Chế biến thực phẩm(Cơm hộp)hot
 Nữ   7  20/6/2016  14.5 Manhot  9 Man  Hyogo  Chi tiết
4 Chế biến thủy sảnhot
 Nữ  8  25/6/2016  13.6 Manhot  9 Man Kanagawa  Chi tiết
5  Chế biến thủy sản không gia nhiệthot
 Nam  6  20/7/2016  14.6 Manhot  9.6 Man Chiba  Chi tiết
6  Gia công kim loại
 Nam  3  6/6/2016  14.6 Manhot  10.6 Man  Shizuoka  Chi tiết
7  Dập kim loại
 Nữ  3  12/5/2016  13 Man  8.9 Man  Gifu  Chi tiết
8  Gia công(Tiện)hot

 Nam  6  14/5/2016  hot15.3 Man  10.5 Man  Aichi  Chi tiết
9  May
 Nữ  6  13/5/2016  14.2 Man  8.5 Man  Saitama  Chi tiết
10  Pizaa
Nữ  6  25/5/2016  13.6 Man  9 Man  Kyoto  Chi Tiết
Kỹ sư – Kỹ thuật viên
Stt Ngành nghề Giới tính Yêu cầu  Ngày thi tuyển Mức lương có bản Lịch bay Nơi làm việc Xem chi tiết đơn hàng
1 Kỹ sư - Kỹ thuật viên 2016hot
Nam Trình độ tiếng Nhật N4 trở lên Vào 30, 15 trong tháng hot
22-30 Man
Từ 3 - 4 tháng sau phỏng vấn Tokyo, Osaka, Nagoya... Chi tiết