Đơn hàng công xưởng chưa thi tuyển
Stt Ngành nghề Giới tính Số lượng Ngày thi tuyển Mức lương có bản Lương thực lĩnh Nơi làm việc Xem chi tiết đơn hàng
1 Chế biến thực phẩm Cơm hộp hot
Nữ  24 28/8/2016 hot
13.7Man
9 Man~20 Triệu vnd Chiba Chi tiết
2 Làm vắt sưa bò hot
Nam 15 31/8/2016 13Man

hot

8.5 Man Hockaido Chi tiết
3 Đơn hàng làm chế biến thủy sảnhot
 Nữ   4  30/8/2016  15.6 Manhot  11 Man  Hockaido  Chi tiết
4 Cơm hộphot
 Nữ  10  25/8/2016  13.6 Manhot  9 Man Kanagawa  Chi tiết
5  Làm sạch tòa nhàhot
 Nam  3  20/8/2016  13Manhot  9 Man Chiba  Chi tiết
6  Chế biến thực phẩm cơm hộphot
 Nam    28/8/2016  14.6 Manhot  9 Man  Chiba  Chi tiết
7  Nông nghiệp làm rau nhà kính
 Nữ  5  20/8/2016  13 Man  8.9 Man  Gifu  Chi tiết
8  Nông nghiệphot

 Nam  4  14/5/2016  hot14 Man  8.6 Man  Chiba  Chi tiết
9  May
 Nữ  3  13/5/2016  14.2 Man  8.5 Man  Saitama  Chi tiết
10  Pizaa
Nữ  6  27/7/2016  13.6 Man  9 Man  Kyoto  Chi Tiết
Kỹ sư – Kỹ thuật viên
Stt Ngành nghề Giới tính Yêu cầu  Ngày thi tuyển Mức lương có bản Lịch bay Nơi làm việc Xem chi tiết đơn hàng
1 Kỹ sư - Kỹ thuật viên 2016hot
Nam Trình độ tiếng Nhật N4 trở lên Vào 30, 15 trong tháng hot
22-30 Man
Từ 3 - 4 tháng sau phỏng vấn Tokyo, Osaka, Nagoya... Chi tiết